Jack Johnson มหัศจรรย์ดนตรีพลังงานแสงอาทิตย์


ช่วงนี้พลังงานธรรมชาติกำลังเป็นประเด็นสำคัญบนโลกของเรา โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ดูจะเป็นพลังงานสะอาดที่คนให้ความสนใจมากที่สุด หลายบริษัทเริ่มมีการนำเข้าและขายแผงโซล่าร์เซลล์อย่างชัดเจนมากขึ้นในตลาดเมืองไทย แต่มีศิลปินรายหนึ่งที่แฟนเพลงสากลในบ้านเราอุดหนุนผลงานเขามาอย่างต่อเนื่อง เขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ศิลปินคนนั้นก็คือ Jack Johnson นักร้อง นักแต่งเพลง นักทำสารคดี ชาวฮาวายผู้หลงใหลในการเล่นเซิร์ฟ

อัลบั้ม To The Sea เมื่อปี 2010 ของเขาถูกผลิตขึ้นจากสตูดิโอส่วนตัวทางหาดตอนเหนือของ Oahu ซึ่งเป็นสตูดิโอที่ใช้พลังงานทั้งหมดจากโซล่าร์เซลล์บนหลังคาสตูดิโอนั่นเอง นอกจากรายได้ทั้งหมดจาการทัวร์รอบโลกของเขาในอัลบั้มนี้จะนำไปบริจาคเป็นการกุศล โดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรการกุศลที่ฮาวายบ้านเกิดของเขาเอง อีกทั้งเขายังเข้าร่วมในโครงการ 1% for the Planet ที่นำ 1% ของยอดขายเข้าไปช่วยองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยโครงการนี้มีสมาชิกทั้งองค์กรธุรกิจ บริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นักเขียน และศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาเป็นสมาชิก

เห็นอย่างนี้แล้วคงต้องชมเชยเรื่องความใส่ใจของศิลปินซึ่งประสบความสำเร็จแล้ว ยังไม่ลืมที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมกลับคืน โดยผลักดันให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม โดยเขาทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่ดังด้วยซ้ำไป