หนูน้อย Sweetie ล่อซื้อการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์

เรื่องนี้เป็นโลกด้านมืดของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เรียกว่า ‘อินเตอร์เน็ต’ ประโยชน์ของอินเตอร์คือเชื่อมโลกให้ทุกคนสามารถติดต่อถึงกันได้ ส่วนโทษของมันก็คือ ถ้าเอามาใช้ในทางที่ผิด ก็จะเป็นช่องทาง

avatar

Kittipat M

20 November 2013