‘Make Yourself Foundation’ เมื่อดนตรีเป็นประตูสู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด

มีศิลปินมากมายที่ก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือสังคมและโลก แต่น้อยนักที่จะเหมือน Make Yourself Foundation ของ Incubus วงร็อคชื่อก้องที่เปิดโอกาสให้องค์กรทั้งเล็กและใหญ่ที่มีไอเดียเพื่อสังคมดีๆ

avatar

Kay

5 October 2012