มีไอเดียเอามาแลกอาหาร ช่วยเพิ่มเงินบริจาคให้คนอดอยากอีกมาก

ทั่วโลกนั้นมีปัญหาด้านการเข้าถึงการศึกษา การสาธารณสุข การใช้อินเทอร์เนต ปัญหาสังคมที่ยากที่สุดคือ ความอดอยากของคนยากไร้ ซึ่งมีกว่า 900 ล้านคนทั่วโลก แต่โครงการทางด้านไอที

avatar

Chakard Chalayut

17 August 2012