ฝันของบิล เกตส์ เป็นจริง! ดื่มน้ำสะอาดผลิตจาก ‘อึ’ แก้วิกฤตน้ำโลก

ความฝันบ้าๆ ของ บิล เกตส์ ที่อยากจะเปลี่ยน ‘อึคน’ ให้กลายเป็น ‘น้ำสะอาด’ นั้นกำลังจะเป็นจริงแล้ว เมื่อวิศวกรหัวใสของบริษัท Janicki Bioenergy สามารถจะออกแบบเครื่อง

avatar

visa

4 May 2015