กระดาษฝังเมล็ดพันธุ์ บรรจุภัณฑ์กรีนๆ ของนักออกแบบวัยทีน

หลังจากเดินเลือกซื้อผลไม้ออร์แกนิก ผักออร์แกนิก และอีกหลายรายการที่ออร์แกนิกจากซูเปอร์มาร์เก็ต นอกจากความเป็นออร์แกนิกที่เราได้มา เรายังได้นำกล่องโฟม ถาดพลาสติก ฟิลม์ปิดพืชผักผลไม้ หรือแม้

avatar

Suwit

13 August 2012