พลิกแนวคิดสร้างสรรค์ สิ่งสามัญ ‘ลังกระดาษ’ ประหยัด ใช้ง่าย ใช้ซ้ำได้

‘ลังกระดาษ’ ของธรรมดาแสนสามัญที่เราเห็นเราใช้มาตั้งแต่จำความได้ และของธรรมดาแบบนี้แหละที่ถูกผลิตในปริมาณมหาศาลในโลกอุตสาหกรรมแต่ละวัน โดยเฉพาะในอเมริกาที่มีจำนวน

avatar

Krongkaew

14 January 2014