นักออกแบบหัวใส คิดถุงอัจริยะช่วยคนเร่ร่อนจากโรคหิมะกัดเท้า

พิษเศรษฐกิจไม่เข้าใครออกใคร จากประชากรกว่า 7 ล้านคนของเมืองดีทรอยท์ สหรัฐอเมริกา กว่า 20,000 -30,000 คนในนั้นต้องไร้บ้านและอาศัยข้างถนนเป็นที่นอน อาศัยถังขยะเป็นแหล่งอาหาร

avatar

Chidsu

5 May 2012