‘Hands On Search’ จินตนาการสัมผัสได้ เพื่อเด็กพิการทางสายตา

เครื่องมือที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่าง search engine ชื่อคุ้นเคยอย่าง Yahoo, Google หรืออื่นๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนปกติในยุคนี้ไปเสียแล้ว อะไรไม่เคยรู้…ได้รู้

avatar

Krongkaew

8 October 2013