BMW Guggenheim Lab: อาร์ตแล็บจากนิวยอร์คสู่มุมไบในอินเดีย

Where Is The Lab 550x309


จากคราวก่อนที่ทาง BMW เริ่มต้นสร้างแลบศิลปะ BMW Guggenheim Lab ให้กับชุมชนที่เมืองนิวยอร์ค คราวนี้ถึงภาคต่อของสำนักงานสถาปนิกอาเตอลิเยร์ บาววาว (Atelier Bow-Wow) จากญี่ปุ่นจับมือกับสถาปนิกท้องถิ่นอินเดีย SDM Architects อาเตอลิเยร์ บาววาวได้ออกแบบให้แล็บนี้ย้ายพื้นที่ศิลปะจากสหรัฐอเมริกามาสู่เบอร์ลิน และล่าสุดที่เมืองมุมไบ ในอินเดียนะนายจ๋า เมื่อปี 2013 นี้เอง

แม้จะย้ายต่างที่ต่างถิ่นมายังอินเดีย แต่ก็ยังคงแนวคิดที่เป็น think tank ให้กับชาวเมือง โดยยังบรรจุโปรแกรมด้านศิลปะไว้ครบทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยน ฉายภาพยนตร์ ทำงานศิลปะต่างๆ จุดที่ต่างจากแล็บที่นิวยอร์คคือ งานนี้ไม่ได้เริ่มจากแนวคิดพัฒนาพื้นที่ร้าง แต่ต้องการให้แล็บศิลปะนี้เคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆ ของเมืองมุมไบได้ในเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อโจทย์เริ่มต้นจากปัญหาแล้ว การแก้จึงตามมาด้วยการเลือกใช้วัสดุเรียบง่ายที่หาได้ในท้องถิ่นคือ ไม้ไผ่และผ้าขาว ทั้งสองวัสดุนี้ทำหน้าที่ครอบครองที่ว่างของเมืองให้มีขนาดพอดีกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับแนวคิด ‘ME=WE’ ซึ่งคือการลดอัตตาตัวเองลงสู่การเป็นชุมชนศิลปะขนาดย่อมของมุมไบนั่นเอง

แม้ว่าพื้นที่ศิลปะนี้จะมีขนาดเล็ก ไม่ถาวร แต่การเลือกวัสดุที่เคลื่อนย้ายง่าย ราคาถูกตามบริบทของอินเดียเอง มันกลับช่วยเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าถึงศิลปะที่ทำให้เห็นได้ว่า ’ของดีราคาไม่แพงมีอยู่จริง’ และแน่นอนมันมาจากการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบธรรมดานี่เอง

อ้างอิง: Atelier Bow-WowArchitizer, BMW Guggenheim Lab

Comments

comments

About the Writer

avatar

xaroj (Xaroj Phrawong)สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /ริแรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปีเลยลาออก พบตัวเองอยู่ถนนหน้าพระลานเพื่อเรียนวิชาแนวความคิด ณ สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร ปัจจุบันทำงานเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ลามาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/View all posts by xaroj →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments