สร้างบรรยากาศ+พัฒนาเมือง ด้วยพาวิลเลียนปรับอากาศจากธรรมชาติ

1633184088 1117


นับเป็นหนึ่งในโครงการที่มีรูปลักษณ์ภายนอกราวกับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มาจากโลกอนาคต แต่แท้จริงแล้วนี่เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติในโครงการ Eco Boulevard ในเมือง Vallecas ประเทศเสปน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกิจกรรมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการปรับเปลี่ยนพื้นที่กลางแจ้งโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างบรรยากาศที่เชิญชวนและสนับสนุนให้ผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองที่ยัง ‘ป่วย’ เพราะขาดการวางแผนที่ดี

เนื่องจาก Vallecas เป็นชุมชนเมืองที่ยังต้องการความร่วมมือและการพัฒนา ซึ่งการออกแบบจะมีการปรับผังตำแหน่งต้นไม้และการจัดสรรเส้นทางจราจร การใช้ Air Tree-social Dynamizer (Air Tree) ที่มีลักษณะเป็นพาวิลเลียนทั้ง 3 ซึ่งมีลักษณะการทำงานเหมือนกับต้นไม้ เพื่อคอยสร้างอากาศดีๆ ให้กับชุมชน ทั้งยังสามารถใช้พื้นที่ข้างใต้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ และสอดคล้องไปกับชุมชนที่มีอยู่เดิม Air Tree ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา ที่นอกจากจะทำให้เกิดร่มเงาและอากาศที่ผลิตจากต้นไม้ที่อยู่ข้างในแล้ว มันยังสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลที่อยู่ด้านบนได้ ซึ่งสามารถสะสมพลังงานและนำไปขายเพื่อสร้างงบดุลประจำปี และนำทุนที่ได้นี้ไปบำรุงรักษาโครงสร้างของตัวมันเองอีกด้วย

โครงการนี้ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและผสมผสานกับองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเมื่อต้นไม้รอบๆ พื้นที่แห่งนั้นเติบโตเต็มที่จนมีอากาศดีๆ เพียงพอ เจ้าพาวิลเลียนแห่งนี้ก็สามารถรื้อถอนและนำไปติดตั้งในที่แห่งใหม่ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ ให้มีสภาพแวดล้อมดียิ่งขึ้นต่อไป…ครีเอทีฟมูฟได้ของจริงครับ


อ้างอิง: archdaily

Comments

comments

About the Writer

avatar

Vincent (Verarit Veranondh)Vincent Verarit Veranondh: จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาปนิกวัยกำลังเหมาะ ชอบศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะเอเชีย ถวิลหาอดีต และนำการเรียนรู้ที่ได้จากอดีต มาปรับใช้กับปัจจุบัน ชอบท่องเที่ยว ถ่ายภาพ และอื่นๆอีกมากมายที่ทำแล้วล้วนสร้างความสุข ให้ตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังเชื่อว่าความทรงจำส่งผลกับงานออกแบบ และมั่นใจว่าความสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนโลกได้View all posts by Vincent →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments