สร้างบรรยากาศ+พัฒนาเมือง ด้วยพาวิลเลียนปรับอากาศจากธรรมชาติ