สวรรค์บนดินของเด็กๆ เนรมิตขึ้นจากถังน้ำมันเหลือใช้