ศิลปินชาวมะกันเปลี่ยน ‘ขยะ’ ให้เป็น ‘บ้าน’ มอบให้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย