แอพ ‘UNICEF’s Repay for Good’ เปลี่ยนหนี้ก้อนเล็ก เป็นบุญก้อนใหญ่

บ่