ลุงวัยเกษียณฉกไอเดียจากขี้นก! ทำกล่องเก็บน้ำปลูกต้นไม้ในถิ่นกันดาร