ถุงช้อปปิ้งเปลี่ยนเป็นหมวกกันน็อค นวัตกรรมเพื่อภัยพิบัติที่ลงตัว

กว่าขวบปีที่ผ่านมาหล