สอนเด็กเลี้ยงสัตว์(ประหลาด) ผ่านผลิตภัณฑ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สีสวย

“เล่นกับดินแล้วอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะลูก” คำเตือนทุกครั้งที่คุณแม่เห็นผมขุดคุ้ยดินบริเวณสวนหน้าบ้าน แต่หารู้ไม่ว่า ผมไม่ได้เล่นกับดินเลย ในทางตรงกันข้าม ผมกำลังแกล้งกิ้งกือให้ขดตัวม้วนกลมเวลาโดนไม้มาเขี่ย ได้เล่น (ทรมาน) กับหนอนจับโยนขึ้นลงเป็นที่สนุกสนาน บรรยากาศของการเล่นตามสวนหน้าบ้านแบบนี้หาได้ยากขึ้นในเมืองกรุงวันนี้ วันที่อาคารคอนกรีตเบียดพื้นที่สีเขียวให้น้อยลง ตามประชากรที่อัดแน่นเพิ่มขึ้นทุกปี

แต่แนวคิดของการเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ (ประหลาด) ใช่ว่าจะหมดหนทาง ทีมงาน Caroline Kermarrec, Alizee Lambert, และ La Florentaise  ได้ทำงานร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า MiniVille สำหรับเด็กอายุ 6-9 ขวบ ได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของหนอน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ระบบย่อยสลาย จากเศษอาหารผ่านกระบวนการกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่สามารถนำไปใส่ต้นไม้ได้จริง

เมื่อดูโครงสร้างจากภายนอก เราสามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกทางด้านบน ออกแบบให้เป็นช่องสำหรับใส่เศษอาหารโดยมีสีสันสดใส แต่ละสีก็จะแทนร้านค้าที่มีรูปทรงแตกต่างกัน เพื่อให้ดูคล้ายๆ กับการสร้างหมู่บ้าน เช่น สีส้มกับสัญลักษณ์ร้านเบเกอรี่ สีม่วงเป็นห้องสมุด หรือสีเขียวกับห้องพืชผักสวนครัว เด็กสามารถเลือกที่จะใส่เศษอาหารตามช่องได้ ส่วนกลางส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ของชั้นดินและสารอินทรีย์ที่แตกต่างกัน โดยถูกแบ่งออกเป็นสามชั้น เป็นที่อยู่ของเหล่าหนอนผู้น่ารัก โดยมีภารกิจในการย่อยสลายเศษอาหารที่ถูกส่งผ่านลงมา ขบวนการย่อยสลายนี่เองที่ส่งผลให้เกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ลงไปสู่ ส่วนที่สาม ซึ่งเป็นส่วนด้านล่างสุด

ขบวนการทั้งหมดนอกจากจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กแล้ว ยังปลูกจิตสำนึกของการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยได้เป็นอย่างดี ว่าแล้วก็อยากกลับไปเล่นกับสัตว์ (ประหลาด) หนอนผู้น่ารักอีกสักครั้ง

อ้างอิง : Caroline Kermarrec, Alizee Lambert/Miniville