กระตุ้นสำนึกรักษ์ทะเล ผ่านการจัดระเบียบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

CreaitveMove ได้เคยนำเสนอบทความที่กระตุ้นให้คนเห็นคุณค่าของท้องทะเลในแง่มุมต่างๆ เช่น การนำขยะที่เก็บได้จากท้องทะเลมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Ocean Plastic หรือการนำขยะจาก

avatar

Suwit

1 March 2013