แปลงร่างดาดฟ้าเป็นฟาร์มปลูกผักเลี้ยงปลา แหล่งอาหารกรีนๆใกล้ตัว