บนฟ้ามีปลา ในนภามีผัก กับโดมผลิตอาหารบนดาดฟ้า

เมื่อครั้นการเพาะปลูกในเมืองเริ่มได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จมากขึ้น ดังที่เคยได้เห็นกันมาพอสมควร อย่าง Urban Farm Unit ที่ใช้เทคโนโลยีและวิธีการเพาะปลูกแบบผสมผสานระหว่าง Hydroponics กับ Aquaponic เข้าด้วยกัน มาต่อกันที่ผลงานการออกแบบในเชิง conceptual ของ Conceptual Devices ที่ใช้วิธีเพาะปลูกแบบผสมผสานเช่นเดียวกับ Urban Farm Unit เลย แต่เพิ่มลูกเล่นการออกแบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกับผลงานอย่าง Globe/Hedron Rooftop Farm

Globe/Hedron Rooftop Farm  เป็นเรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกผักและเลี้ยงปลาบนหลังคา/ดาดฟ้าอาคาร ถูกออกแบบให้มีรูปทรงจีโอเดสิกโดม (Geodesic Dome) ซึ่งโครงสร้างจีโอเดสิกโดมจะเหมาะสำหรับการรับน้ำหนักการปลูกพืชบนชั้นวาง ที่เรียงลำดับกันได้เป็นอย่างดี และการวางกระบะปลูกต้นไม้ก็เพื่อสร้างระบบน้ำหมุนเวียนให้กับพืชต่างชนิดต่างกระบะ ไล่เรียงจากกระบะบนลงมาจนไปถึงอ่างเลี้ยงปลา และวนกลับมาที่กระบะแรกอีกครั้ง

วัสดุที่ใช้สร้างเป็นการผสมผสานระหว่างไม้, ไม้ไผ่, ไฟเบอร์กราส (Fiberglass), เพร็กซิกราส (Plexiglass) ซึ่งมีราคาไม่แพง และสามารถประกอบได้โดยง่าย พร้อมด้วยพัดลมที่ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม และโซล่าเซลล์ที่จะให้พลังงานแก่ระบบต่างๆ นอกจากนี้ระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้สามารถผลิตอาหารรองรับคนได้สำหรับ 4 ครอบครับตลอดทั้งปี


อ้างอิง: archdaily