ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ เริ่มจากศูนย์ เพื่อชุมชน เพื่อสังคมดี

โครงการ ‘ฟื้นบ้าน ย่าน เวียง เชียงใหม่’ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจกับเมือง ทั้งความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และสภาพปัจจุบันในด้านสังคม

avatar

Puttimon Tantithananont

19 March 2013

‘Palmleather’ วัสดุใหม่จากใบปาล์มกับแนวคิดดีไซน์รักษ์โลก

การมองหาวัสดุใหม่ๆ สำหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานนั้นมักเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอ หากงานดีไซน์ที่น่าสนใจกว่าคงไม่ใช่เพียงเรื่องสุนทรียะ แต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลง แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ก็ตาม

avatar

Puttimon Tantithananont

6 March 2013